Piotr Michał

CHMURZYŃSKI


WIEDZA ODWAGA ROZSĄDEK

Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
w wyborach już 13 czerwca!

Piotr Michał Chmurzyński, mam 43 lata, jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci.

Wykształcenie wyższe mgr inż. geodezji i kartografii

1996-2001 Studia magistersko inżynieryjne: Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, stacjonarne studnia geodezji i kartografii o specjalizacji geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami,
2003-2004 Studia podyplomowe: Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Podyplomowe Studium "Systemy informacji
o terenie i pomiary GPS"
2006-2007 Studia podyplomowe: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Podyplomowe Studium Legislacji,
2008-2009 Studia podyplomowe: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Podyplomowe Studia w zakresie "Nowoczesne Zarządzanie Jednostką Administracji Publicznej"

Doświadczenie zawodowe

2002-2019 Urząd Miejski Wrocławia, Departament Nieruchomości i Eksploatacji,
2.2002-3.2003 Dział Geodezji,
3.2003-7.2007 i 8.2008-4.2014 Dział Regulacji Prawnych i Komunalizacji,
4.2014-2.2019 Dział Eksploatacji, a także
7.2007-8.2008 Biuro Rozwoju Wrocławia-Zespół Systemu Informacji Przestrzennej.
Dodatkowo w latach 2004-2016 pełniłem funkcję koordynatora Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji oraz audytora wewnętrznego Urzędu Miejskiego Wrocławia,
w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14000 i EMAS, BHP ISO 18000 oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
Od 4.2016 do 2.2019 Sekretarz Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia;
2006-2010 i 2014-2018, radny Rady Powiatu Wrocławskiego III i V kadencji, w których pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej, członka komisji edukacji, kultury i sportu, komisji zdrowia oraz spraw społecznych, a także komisji stypendialnej;
2018-nadal, radny Rady Powiatu Wrocławskiego VI kadencji, pełniący od 22.11.2018 r. funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego, a także przewodniczącego doraźnych komisji: legislacji oraz stypendialnej; dodatkowo pracuję w komisji budżetowej, a także komisji edukacji, kultury i sportu oraz zdrowia i spraw społeczych.
2016-nadal, prezes zarządu i trener piłki nożnej z licencją UEFA B w Uczniowskim Klubie Sportowym Akademia Piłkarska Bystrzyca Kąty Wrocławskie;
2007-2015, radny rady sołeckiej wsi Sadków i Sadkówek; 2017-nadal , aktywny sędzia piłki nożnej z licencją Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

Kwalifikacje

Uczestniczyłem w ponad 50 kursach i szkoleniach, poszerzających umiejętności interpersonalne, kierowania zespołami ludzkimi, użytkowania wielu systemów i programów informatycznych, a także poszerzających wiedzę z zakresu problematyki samorządu i administracji.
Posiadam wieloletnie doświadczenie wychowawcze dzieci i młodzieży m.in. na sportowych obozach letnich w Polsce od 1993, jak i w USA (w latach 1999-2001).
Posiadam uprawnienia instruktora żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarstwa, uzyskane w 1999 na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Władam językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym.

SFINANSOWANE PRZEZ KWW PIOTR MICHAŁ CHMURZYŃSKI